Z kart kroniki

Jak w wielu wioskach, tak i w Stróży długo nie chcieli ludzie szkoły, a to obawiając się wydatków, a to z braku odpowiedniego nauczyciela i lokalu, a przede wszystkim z niechęci do nauki. Uważali, że skoro oni do szkoły nie chodzili i żyją , to ich dzieci również bez nauki się obejdą. Dopiero w 1910 r. Wysoka Cesarsko - Królewska Rada Szkolna Krajowa we Lwowie postanowiła utworzyć w Stróży ludową jednoklasową szkołę. Tymczasem nauczycielem mianowano Wincentego Chmurę rodem ze Starego Sącza. Szkoła, nie mając własnego budynku, została umieszczona w domu Marianny Smagowej za rocznym czynszem 200 koron, w który wliczano opłatę za mały pokoik dla nauczyciela. Życie szkoły i wsi opisano w skrupulatnie prowadzonej kronice. Wybraliśmy z niej fragmenty.

1911

Gmina zakupiła grunt pod budowę szkoły za 1450 koron, nadto zaciągnęła na ten cel pożyczkę w Spółce Oszczędności i Pożyczek w Dobrej w kwocie 2600 koron.

1912

Ze względu na zawikłania polityczne oraz brak przedsiębiorcy budowa szkoły odwleka się.

1913

Młodzież poprzez stosowne śpiewy patriotyczne i deklamacje uczciła 50 rocznicę Powstania Listopadowego. Uroczystości urządzono staraniem Kółka Rolniczego i Czytelni Ludowej.

1914

Z powodu ogłoszenie stanu wojennego z Serbią i Rosją powołano do szeregów wojskowych miejscowego nauczyciela. W roku szkolnym 1914/15 nauka nie odbywała się. Jesienią wojska rosyjskie zalały prawie całą Galicję, przybyły także do Stróży, gdzie przez 2 tygodnie odbywała się kampania wojenna. W czasie walk wioska poniosła znaczne straty. Prócz tego zginął od kuli nieprzyjacielskiej jeden uczeń. W grudniu 1914r. wojska rosyjskie ustąpiły i wkroczyły oddziały austriackie.

1915

W zastępstwie powołanego do wojska Wincentego Chmury jego obowiązki przejęła Zofia Kominkowska. Szkołę przeniesiono do budynku wynajętego od dworu.

1916

Uczniowie wystawili obrazek sceniczny ,,Pod Racławicami". Rada Szkolna Krajowa zezwoliła na utworzenie przy tutejszej szkole klasy nadetatowej i mianowała jako drugą siłę nauczycielską - Matyldę Hanke.

1917

Z powodu drożyny obuwia, odzieży, a także wykorzystywania dzieci do prac polowych frekwencja szkolna znacznie się obniżyła. W listopadzie powrócił z wojska Wincenty Chmura. Matylda Hanke objęła posadę nauczycielki w Tymbarku.

1918

Aby umożliwić dzieciom pomoc przy wykopkach, zwolniono je ze szkoły na 2 tygodnie. 1 listopada 1918r. dotarła do nas radosna wiadomość - padły okowy Ojczyzny. Po zdruzgotaniu państw zaborczych powstała wyzwolona, wolna i niepodległa Polska. 3 listopada szkoła urządziła zebranie dla Stróżan, podczas którego Wincenty Chmura objaśnił zebranym znaczenie chwili, a młodzież wygłosiła stosowne deklamacje i odśpiewała pieśni patriotyczne.

1919

Z powodu zapadnięcia kierownika na chorobę piersiową Rada Szkolna Krajowa udzieliła mu trzymiesięcznego urlopu a na jego miejsce mianowała Irenę Nowińską. Choroba zwana "hiszpańską" , także prace polowe przy zbiorze ziemniaków sprawiły, że szkoła była nieczynna przez połowę października.

1920

Przez cały luty nie było nauki z braku opału oraz chorób:,, hiszpanki" i szkarlatyny, na które troje dzieci szkolnych zmarło. Uczniowie chodzą bardzo nieregularnie do szkoły, przede wszystkim dlatego, że nie mają butów, a nadto rodzice wykorzystują ich do robót polowych i pasienia bydła. Gmina poczyniła starania, aby nabyć na cele szkolne dom murowany od właściciela dworu Ludwika Lazara oraz kilka morgów ziemi dla kierownika szkoły. Transakcja doszła do skutku za 150 tys. marek. Z początkiem wakacji 1920r Ojczyzna nasza znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie, zagrożona była wojną z bolszewikami. Na apel Naczelnika Państwa do armii polskiej zgłosił się na ochotnika Wincenty Chmura.

1921

4 marca urządzono w szkole zbiórkę pieniężną na cele plebiscytowe Górnego Śląska. Wśród dziatwy uzbierano 548 marek. Szkołę w Stróży przekształcono w 2- stopniową szkołę powszechną.

1922

Epidemia czerwonki, która w gminie z szaloną szybkością przenosiła się z miejsca na miejsce zabrała spośród dzieci szkolnych trzy ofiary: Franciszka Kozę, Walerię Śliwę i Stanisława Białonia. W styczniu i lutym mrozy dochodziły do - 240C, ale szkoła była cały czas czynna.

1923

W maju odbyły się misje dla dorosłych i dla dzieci. Szkoła urządziła wycieczkę na Śnieżnicę.

1924

Przez wiele zimowych dni szkoła z powodu ogromnych zasp śnieżnych oraz braku opału była nieczynna. Niedostatek sprzętów szkolnych sprawia, że nauka może odbywać się tylko w dwóch salach. Z końcem maja dzieci poszły na wycieczkę do Szczyrzyca.

1925

Ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 Maja uczniowie uczestniczyli w nabożeństwie, a następnie poranku w szkole.

1926

Wincenty Chmura objął stanowisko kierownika szkoły w Męcinie.

1927

Obowiązki kierownika naszej szkoły objęła tymczasowo Władysława Sokołowska. W zimie panowała wśród dzieci epidemia grupy. 24 stycznia zmarła uczennica Julia Rokoszówna. Konkurs na stanowisko kierownika stróżańskiej szkoły wygrał Stanisław Pogoda z Kamionki Małej, który z powodu ogólnej wilgoci i grzyba w naszym budynku złożył od razu rezygnację z posady, ale zwierzchnicy jej nie przyjęli.

1928

W całym budynku szkolnym panuje suchy grzyb, a w przedpokoju pod fundamentem - włóknisty. Staraniem kierownika Pogody usunięto podłogi z trzech sal, odkładając dalsze roboty z braku funduszy do wiosny przyszłego roku. W czerwcu panowała w tutejszej gminie odra, zaś w grudniu na wniosek lekarza okręgowego zarządzono dłuższą przerwę w nauce z powodu epidemii szkarlatyny, która zabrała spośród dziatwy szkolnej siedem istnień.

1929

Zima była nadal ostra. W Stróży mróz dochodził do -300C. Nauki nie przerwano. W marcu odbyła się w naszej szkole konferencja rejonowa nauczycieli geografii. W lipcu zwiedzał powiat limanowski Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. W przejeździe z Limanowej zatrzymał się na chwilę w Wilkowisku następnie przez 2 godziny w Jodłowniku. Wszędzie witany serdecznie przez licznie zebraną ludność. Kierownik stróżańskiej szkoły, Stanisław Pogoda był przedstawiony Panu Prezydentowi, który podał mu rękę.

1930

W styczniu w gminie panowało grudkowe zapalenie oczu. Starostwo w Limanowej dostarczyło bezpłatnie lekarstw dla szkoły, gdyż wszyscy uczniowie i nauczyciele chorowali. Codziennie zakrapiano dzieciom oczy, a także chorym przybyłym z gminy.

1931

Odrestaurowano, kosztem 200 zł, jedną salę lekcyjną. Starosta powiatowy przeznaczył jeszcze 500 zł na dalsze sale. Stanisław Pogoda przeniósł się do szkoły w Skrzydlnej.

1932

Nowym kierownikiem mianowano Stefanię Bohaczykową. 28 września odbyło się żałobne nabożeństwo za duszę śp. Michaliny Mościckiej - żony prezydenta Rzeczpospolitej. Urządzono uroczysty poranek ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Staraniem kierowniczki szkoły przebudowano dwie ubikacje na dużą salę, w której w razie niepogody będą ćwiczenia gimnastyczne, zaś w dni świąteczne - świetlica strzelecka.

1933

Zakończono przygotowania budynku szkolnego na obchody 20-lecia I Oficerskiej Szkoły Strzeleckiej. W 1913r w dzisiejszej szkole mieszkał ze swoją kadrą marszałek Piłsudski, gotując się do walki zbrojnej dla odzyskania niepodległości Polski. Dla uczczenia tych chwil postanowiono wmurować w ścianę frontową szkoły tablicę pamiątkową. 8 października z elewów I oficerskiej szkoły Strzeleckiej przybyło 5 generałów, m. in. gen. Trojanowski -instruktor ówczesnej szkoły. Z różnych stron Polski przyjechało 43 wychowanków, pośród nich pułkownicy, kapitanowie i inni ze stanu cywilnego zajmujący wysokie stanowiska w Państwie Polskim. Protektorat nad uroczystością objął marszałek Piłsudski. O godz. 10.30 odprawiono mszę polową na szkolnym ganku. Po odsłonięciu tablicy gen. Trojanowski odczytał apel poległych.

1934

Wiele wycieczek odwiedza naszą szkołę, aby przyjrzeć się tablicy pamiątkowej. Oto jeden z wpisów: ,,Przybyliśmy z Dobrej, aby zobaczyć miły dworek, w którym szkolili się przyszli oficerowie polscy pod kojącym okiem Dziadka. Wszystko, co tu widzieliśmy jest nam drogie i pamiątkowe. On był tu i Jego sokole oczy patrzyły na młodzież szykującą się dla tej ukochanej i wypieszczonej w snach Ojczyzny"

1935

Nowym kierownikiem szkoły został Stanisław Kugler. Minister Spraw Wojskowych, gen. Tadeusz Kasprzycki przesłał dla naszej szkoły 300 zł.

1938

Uczniowie urządzili piękną uroczystość czcząc 25-lecie założenia I Oficerskiej Szkoły Strzeleckiej w Stróży i oddając hołd Józefowi Piłsudskiemu jako najlepszemu synowi Polski. Uczniowie wręczyli na ręce inspektora szkolnego 50 zł. na obronę narodu.

1939

Coraz śmielej podnosi się łeb pruski. 13 marca Hitler zabrał Czechy, objął protektorat nad Słowacją. Robi sobie teraz smak na najlepszy kąsek-Polskę Polska staje się twierdzą granitową. W kwietniu wypadki na arenie międzynarodowej toczą się z nieopisaną szybkością. Hitler zażądał Gdańska. Z piersi narodu polskiego, bez różnic stanu i zapatrywań politycznych, wyrwał się potężny okrzyk: - ,,Nie damy ziemi"

1942

Zmarł nagle Stanisław Kugler, który po powrocie z wojny i kilku miesiącach aresztu powrócił do pracy w szkole. Wiele lekcji nie odbyło się z powodu braku opału.

1945

Do wsi wkroczyły wojska rosyjskie. 20 stycznia stoczyły zwycięską bitwę z niemiecką żandarmerią i niedobitkami S.S. Od wysadzonego mostu wyleciały szyby w północnej ścianie szkoły. Tydzień trwał przez naszą wieś przemarsz wojsk rosyjskich. W tym czasie nauka nie odbywała się.

1946

Koło młodzieży PCK rozpoczęło działalność od zbiórki na odbudowę Warszawy.

1947

W listopadzie z powodu braku opału szkoła była zamknięta.

1948

Zmarł kierownik szkoły Michał Pikiewicz. W pierwszych dniach lipca mieliśmy kolonię dziewczęcą z Bochni.

1950

Nasz rodak z Ameryki Piotr Kaleta przysłał 4 paczki z odzieżą z zastrzeżeniem, aby ubrania rozprzedać między ubogich mieszkańców. Za zarobione w ten sposób 40 tys. kupiliśmy podręczniki dla uczniów. I jeszcze jedna nowość z naszego terenu : badania naukowe wykazały obecność w naszej gminie gazu ziemnego. Rozpoczęto próbne wiercenia.

1951

W świetlicy szkolnej zorganizowaliśmy kilka przedstawień oraz zabaw podczas których udało się, wbrew zwyczajom wioski, utrzymać porządek. 21 kwietnia odbył się egzamin kursu analfabetów. Stróża jako pierwsza w gminie zlikwidowała tę straszną spuściznę czasów kapitalistycznych.

1956

Osiem osób ukończyło kurs klasy siódmej dla dorosłych. Jesienią powstał Komitet elektryfikacji. Z każdego gospodarstwa trzeba dać 3-5 słupów oraz 100 zł od hektara. Jest więc nadzieja, że i w naszej ciemnej, zapadłej kotlinie zabłyśnie wkrótce elektryczne światło. Kuratorium Oświaty przeznaczyło na wymianę dachu szkolnego 60 tys. Wieś ma złożyć na ten cel 20 tys. w materiale i niefachowej robociźnie. Na razie zebrano drewna na sumę ok. 10 tys. Przewidujemy duże trudności z przeprowadzeniem remontu, bo tutejsza społeczność nie jest zbyt chętna do świadczeń na rzecz oświaty, a poza tym brakuje materiałów budowlanych.

1957

Szkoła w remoncie. Lekcje odbywają się w wynajętych salach. Frekwencja mała, gdyż panuje grypa zwana azjatycką.

1959

Rada Narodowa w Skrzydlnej jest głucha na wołanie kierownictwa naszej szkoły o naprawę rynien, tymczasem woda cieknie po ścianie.

1960

Z 17 uczniów, którzy skończyli szkołę, tylko 5 złożyło egzaminy do szkół ponadpodstawowych, reszta pozostała na wsi. W grudniu zmarł na białaczkę uczeń Jan Smaga.

1962

Na dachu szkoły pojawiła się antena telewizyjna. Z Inspektoratu Oświaty dostaliśmy telewizor ,,Szmaragd" za 9 tys. zł. Stróżanie tłumnie przychodzą teraz do szkoły, żeby zobaczyć ,,jak się tam wszystko rusza" Co za radość! Z 20 tegorocznych absolwentów 13 zamierza kontynuować naukę dalej - 4 w liceum, 1 w technikum ekonomicznym, zaś pozostali w szkołach zawodowych.

1964

Naszą szkołę odwiedził rodak z Ameryki Piotr Kaleta, który w ciężkich powojennych czasach nie zapomniał o stróżańskiej dziatwie.

1965

Przez miesiąc nie było nauki a powodu epidemii świnki.

1966

Uczniowie wykonali prace społeczne wartości 2 tys. zł. dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego. W czasie wakacji przebywali u nas harcerze z Krakowa. Niestety, nie pozostawili po sobie miłych wspomnień : zdemolowali szkołę i zniszczyli jedyną ozdobę ganku- dzikie wino.

1968

Koło Gospodyń Wiejskich w Stróży obchodziło 10- lecie działalności. Młodzież szkolna wystawiła z tej okazji sztukę ,,Kuba Gęsior" 1 października zginął tragicznie podczas młocki uczeń VI kl. Ryszard Koza.

1969

Początek lutego fatalny- połowa Grona Pedagogicznego położyła się do łóżek z powodu grypy. Od października w szkole rozpoczął się remont. Lekcje prowadzimy w salach wynajętych od gospodarzy.

1970

Uczniów przebadali krakowscy lekarze w ramach tzw. ,,białej niedzieli" W Skrzydlnej do tej pory nie ma stałego lekarza.

1971

Dzieci ze starszych klas wyjechały na wycieczkę do Chorzowa i Oświęcimia. 28 października uroczyste otwarcie szkoły, dwie rodziny nauczycielskie otrzymały klucze do mieszkań.

1975

W szkole uruchomiono przedszkole.

1976

Młodzież spotkała się ze stróżaninem Franciszkiem Dudzikiem, który wspominał czasy II wojny światowej.

1978

W wyniku nieodpowiedzialnej decyzji wykarczowano cały sad wokół szkoły. Część drzew nadawała się do ścięcia, lecz większość, zwłaszcza śliw mogła jeszcze owocować. Od 1 września rozpoczęliśmy naukę w klasach łączonych - II+III, IV+V. Jedynie kl. I i kl. VI są oddzielone. Młodzież najstarszych klas dojeżdża do szkoły w Skrzydlnej.

1981

Zostaje odrestaurowana staraniem niepodległościowych środowisk tablica wyrwana z frontowej ściany szkoły, którą przez ćwierć wieku ofiarnie ukrywali mieszkańcy Stróży.

1989

5 listopada z woli miejscowego społeczeństwa i za sprawą Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego została przywrócona pamiątkowa tablica na frontową ścianę szkoły.

1992

Dzięki staraniom rodziców i nauczycieli została przywrócona kl. VII i kl.VIII. Od tej pory staliśmy się pełną ośmioklasową szkołą. Funkcję dyrektorki szkoły sprawuje mgr Maria Rosiek.

1993

Rok szkolny rozpoczęto z czterema oddziałami klasowymi. Ze względu na małą liczbę uczniów nauczyciele uczą w klasach łączonych. Samodzielnie istnieje tylko oddział przedszkolny i kl. I, nie ma kl. VI. W październiku młodzież uczestniczy w wycieczce do Ojcowa i Pieskowej Skały.

1994

Młodzież szkolna bierze udział w wielu uroczystościach zaplanowanych na trwający rok szkolny m.in. w całodniowej wycieczce do oświęcimskiego muzeum, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W czerwcu po raz pierwszy od dłuższego czasu pożegnano absolwentów kl. VIII po podwyższeniu stopnia organizacyjnego szkoły. We wrześniu w szkole rozpoczęto kolejny rok szkolny. Praca dyd..- wych. przebiega wg planu w czterech oddziałach. Nie ma kl. VII.

1995

W związku z awarią pieca centralnego ogrzewania po poczynieniu odpowiedzialnych prac w marcu w szkole zaczyna funkcjonować ogrzewanie gazowe. Wiosna dzieci biorą udział w wycieczkach: młodsze do Rabkolandu w Rabce, a starsze do Krakowa: ZOO, Kopiec Kościuszki. We wrześniu rozpoczęto kolejny rok nauki. Utrzymują się dalej cztery oddziały I+II, III+IV, V+VI, kl. VII i oddział przedszkolny, bez kl. VIII. W roku szkolnym 1995/1996 praca dyd.-wych. przebiega wg planu. Uczniowie biorą udział w gminnych konkursach przedmiotowych.

1996

Wiosną uczniowie biorą udział w gminnej uroczystości z okazji Święta wsi polskiej. W czerwcu w wycieczce do Zakopanego (zwiedzanie miasta, przejazd na Kasprowy Wierch i przemarsz nad Morskie Oko). We wrześniu rozpoczęcie roku szkolnego. Dzieci uczą się w 5 oddziałach: I, II+III, IV+V, VI+VII i VIII oraz oddział przedszkolny. Jak w każdym roku odbywają się uroczystości szkolne, które przygotowuje młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli.

1998

Od 9 do 20 lutego miała miejsce wizytacja, dotycząca całokształtu pracy szkoły prowadzona przez p. mgr J.Wojasa z Delegatury z Limanowej, a w maju z religii prowadzona przez ks. Lazarowicza, wizytatora diecezjalnego z Tarnowa. W II semestrze nauki uczniowie przygotowali wieczornicę poświęconą A. Mickiewiczowi. W maju były wycieczki - młodsze dzieci do Szczyrzyca, starsze autokarem w Pieniny (zwiedzanie zamku w Niedzicy, Szczawnicy i spływ Dunajcem). Oprócz tego uczniowie brali udział w licznych konkursach gminnych, rejonowych i wojewódzkich. 17.VI zakończenie roku szkolnego dla klas VIII(7 osób), w którym bierze udział wójt Gminy Dobra p. Stanisław Olesiak, a dwa dni później pozostali uczniowie udają się na zasłużony odpoczynek. Po wakacjach we wrześniu rozpoczyna się kolejny rok nauki szkolnej w 5 oddziałach: oddział przedszkolny, I+II, III+IV, V+VI, VII+VIII. Wszystkie uroczystości przebiegają zgodnie z kalendarzem szkolnym. W listopadzie i w grudniu przeprowadzono odwodnienie terenu szkolnego. Jesienią zrodził się pomysł wykonania sztandaru dla szkoły. Pomysłodawcą i głównym sponsorem był obecny proboszcz parafii ks. mgr Eugeniusz Kamionka, a wykonawczynią p. Agnieszka Drożdż.

1999

W styczniu na zebranie z rodzicami przyjeżdża p. mgr Andrzej Marek - dyr. zespołu szkół w Szczyrzyca, aby omówić kierunek kształcenia w szkole, którą kieruje. Na wiosnę przystąpiono do prac porządkowania terenu wokół szkoły w związku z wcześniejszym odwodnieniem. Poczyniono po kierunkiem ks. mgr Eugeniusza Kamionki pierwsze prace do powstania boiska do siatkówki. W maju odbyło się badanie kompetencji uczniów kl. VIII z j. polskiego i matematyki. 16.VI 1999r wielu uczniów uczestniczy w nabożeństwie w Starym Sączu w związku z wizytą Jana Pawła II w Ojczyźnie. 23.VI kl. VIII (11 absolwentów) kończy szkołę podstawową, oraz kończą ją też po raz pierwszy uczniowie kl. VI (10 osób), którzy od września rozpoczną naukę w gimnazjum w Skrzydlnej. Dwa dni później pozostali uczniowie po otrzymaniu promocji i świadectw udają się na wakacje. W czerwcu Urząd Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora tutejszej szkoły w związku z mijającą kadencją p. mgr M. Rosiek. 30 VIII na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 1999/2000 władze gminne z Dobrej i kuratoryjne z Limanowej dziękują za pracę na stanowisku dyrektora pani mgr M. Rosiek i nominują na w/w funkcję mgr D. Spyrkę- nauczycielkę j. polskiego i historii z tutejszej szkoły. We wrześniu rozpoczyna się kolejny rok szkolny, który zapoczątkowuje zmiany w naszym systemie oświaty. Szkoła zmienia swe oblicze- zostaje wprowadzony nowy podział szkolnictwa. Powstaje 6-letnia Szkoła Podstawowa o 2 etapach edukacyjnych- klasy I-III tworzą pierwszy etap, a kl. IV-VI drugi. Po Szkole Podstawowej powstaje 3- letnie Gimnazjum, a po nim uczniowie będą się uczyć znowu po 3 lata w różnych typach szkół średnich i zawodowych. Nowa pani dyr. mgr D. Spyrka i ks. mgr Eugeniusz Kamionka wszczynają starania o doposażenie szkoły w komputery.

2000

2 lutego w szkole odbywa się uroczyste przekazanie 5 komputerów od Telewizji Kraków. W uroczystości bierze udział dyr. krakowskiego oddziału TVP S.A- p. Janusz Solarz, p. Tadeusz Skoczek, członek Zarządu TVP S.A, dyr. mgr D. Spyrka, nauczyciele uczący, rodzice i oczywiście w 100% obecni najwięcej zainteresowani sami uczniowie. We ferie trwa remont łazienek, przy współudziale rodziców, które były w krytycznym stanie. Kolejnym wydarzeniem był bal charytatywny dla mieszkańców wsi zorganizowany przez rodziców, którego dochody przeznaczone zostały na remont sali przejściowej, obecnej kancelarii i kl. "0". Oprócz tych ważnych wydarzeń rok szkolny przebiega jak każdy poprzedni. Kolejno organizowane są pod kierunkiem nauczycieli akademie, oraz uczniowie biorą czynny udział w konkursach na szczeblu gminnym, rejonowym. W czerwcu 2 roczniki kończą Szkołę Podstawową: uczniowie kl. VIII i kl. VI. Po wakacjach i zasłużonym odpoczynku we wrześniu uczniowie rozpoczynają kolejny rok nauki. Od początku trwają przygotowania do obchodów 90-lecia istnienia szkoły. Dzień 14 X przyniósł finał wszystkich starań zaangażowanych ludzi w przygotowanie spotkania po latach. Odbyła się doniosła uroczystość dla wszystkich mieszkańców wsi, byłych absolwentów wśród których była m. in. prof. Zofia Cygal- Krupa z UJ. Placówka otrzymała akt nadania sztandaru od ówczesnego Wójta Gminy w Dobrej p. S. Olesiaka, oraz piękny sztandar ufundowany przez ks. mgr E. Kamionkę, a wykonany własnoręcznie przez p. Agnieszkę Drożdż. Mszę świętą odprawili księża rodacy ks. J. Skwarczek, ks. Sieja, J. Rokosz - wicegenerał księży Marianów w Rzymie. Przed uroczystością i po jej zakończeniu życie szkoły toczyło się swoim torem. Były akademie przewidziane w kalendarzu szkolnym, oraz konkursy przedmiotowe w których chętnie uczestniczyli uczniowie.

2001

Wiosną uczniowie byli na wycieczce w kopalni soli w Bochni, oraz na zamku w Nowym Wiśniczu. W czerwcu kolejna kl. VI kończy swoją edukację w murach tutejszej szkoły. Po raz kolejny 3 IX Msza św. w kościele parafialnym rozpoczyna rok szkolny 2001/2002. Na roczny urlop dla poratowania zdrowia udaje się p. mgr M. Rosiek (była dyrektor SP). Praca podczas całego roku szkolnego przebiega bardzo rytmicznie i jest naznaczona wieloma ważnymi uroczystościami i codzienną trudną pracą. Reforma oświaty sprawia, że nauczyciele kończą wiele form doskonalenia i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

2002

Uczniowie biorą udział w licznych uroczystościach. Najmłodsi wystawiają sztukę pt. " Zabawa w śpiącą królewnę" na przeglądzie powiatowym i w Krakowie przygotowaną pod kierunkiem p. mgr J. Opioły. W czerwcu jak co roku zakończenie nauki: nagrody, wyróżnienia, promocje i trud 10 miesięcznej pracy - świadectwa. Od września na emeryturę przechodzi mgr M. Rosiek po 40 latach pracy. Po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego 2002/2003 nic poza tym się nie zmienia. Nadal nauczyciele pracują w klasach łączonych, a liczba dzieci utrzymuje się prawie na tym samym poziomie ok. 60 uczniów. W dalszym ciągu w szkole istnieje oddzielny oddział zerowy i można objąć 5-latków wychowaniem przedszkolnym, pomimo iż na terenie gminy w niektórych placówkach istnieją oddziały w łączeniach kl. 0+I. Jesienią prowadzone są dalsze prace nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły z przeznaczeniem na boiska szkolne. Pracami kieruje ks. mgr E. Kamionka, a pomagają mu nauczyciele, uczniowie i rodzice. W tym samym czasie są również nowe wybory samorządowe. Zmienia się wójt, którym zostaje p. mgr B. Węgrzyn.

2003

Wiosną w naszej szkole zorganizowany zostaje dla kl.III i kl. IV- VI IGminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem " Mistrz Ortografii". Testy do konkursów układają p.mgr Józefa Kordeczka i p.dyr. mgr Dorota Spyrka. W maju młodzież szkolna uczestniczy w wycieczce autokarowej do Starego Sącza do ołtarza papieskiego na Błoniach, który został po w izycie Jana Pawła II w całości zachowany. Oprócz tego zwiedza muzeum powstałe przy ołtarzu poświęcone osobie naszego Świętego Rodaka. W czerwcu tradycyjnie już zakończenie roku szkolnego odejście na wakacyjny 2- miesięczny odpoczynek. Po nim 1 IX wszyscy wracają do szkoły. Msza św. rozpoczyna rok szkolny 2003/2004. Na emeryturę odchodzi p. M. Rosiek (Wł). Uroczystości w szkole odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawsze w nich biorą udział trójki klasowe.

2004

W styczniu zapoczątkowana została tradycja robienia szopek noworocznych. Patronatem i fundacją nagród zajął się ks. mgr E. Kamionka. Wiosną odbywa się wizytacja prowadzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Naszą szkołę wizytuje st. wiz. mgr M. Twaróg. W czasie jej trwania odbywa się spotkanie z Radą Rodziców, uczniami oraz RP. W maju odbywa się kolejny Gminny Konkurs " Mistrza Ortografii". W związku z nim w naszej szkole gości ponownie st. wiz. mgr M. Twaróg. W czerwcu kl. VI pisze sprawdzian kompetencji. W tym samym miesiącu prawie wszyscy biorą udział w wycieczce autokarowej do Zakopanego nad Morskie Oko. 24 VI kl. VI kończy swoją edukację w tutejszej szkole i ma uroczyste zakończenie nauki. Nazajutrz pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej kończą rok szkolny i udają się na wakacje.

2005

W styczniu nasi uczniowie wzięli udział w konkursie szopek oraz w Przeglądzie Kolędniczym w Skrzydlnej. Pod koniec miesiąca zorganizowano zabawę choinkową oraz "Dzień Seniora". W okresie ferii uczniowie mogli brać udział w zajęciach rekreacyjnych zorganizowanych przez naszą szkołę. W dniu 2 kwietnia o godz2137 dotarła do nas wiadomość z Watykanu ,że nasz Ojciec święty Jan Paweł II odszedł do domu Pana . Wszyscy pogrążyliśmy się w żałobie . W ostatnich tygodniach Jego ciężkiej choroby tysiące ludzi modliło się za Niego. W dniu pogrzebu wszyscy oglądaliśmy mszę św. z Placu św. Piotra w Watykanie. W niedzielę Palmową odbył się konkurs palm zorganizowany przez GOK W Dobrej i naszego proboszcza ks .E.Kamionkę. Palmy były bardzo piękne, wykonane z materiałów jakie określał regulamin. Jak tylko zrobiło się ciepło ksiądz rozpoczął prace przy boiskach pomimo przykrych słów jakie usłyszał od niektórych parafian. Jednak przyświecała mu myśl ,że robi to dla dzieci i przyszłych pokoleń . W Dzień Dziecka pojechaliśmy na wycieczkę do Zakopanego. Tam byliśmy na Gubałówce, Butorowym Wierchu, Krzeptówkach i Krupówkach . Wycieczka była bardzo udana . 18 .VI uczniowie otrzymali świadectwa .Przed nimi 2 miesiące wakacji. 1 IX rozpoczął się kolejny rok szkolny uroczystą Mszą św. W październiku odbyło się Ślubowanie klasy I, a parę dni później DEN . W tym miesiącu udaliśmy się na pieszą wycieczkę na Zakopiec, gdzie znajduje się symboliczna mogiła partyzantów z Warszawy. 11 XI braliśmy udział w uroczystej mszy za Ojczyznę w naszym kościele. Później przyszedł do nas Św. Mikołaj i rozdał wszystkim prezenty. Klasa VI przygotowała spotkanie wigilijne i po nim nastąpiła przerwa w nauce aż do Nowego Roku.

2006

W styczniu zorganizowaliśmy Dzień Seniora . Swoją obecnością zaszczycili nas: radny powiatowy Jan Puchała , Wójt Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, dyr GOK w Dobrej Aleksander Smaga. Pani Ewa Szuster i Pan Jacek Smaga przygotowali przyśpiewki dla gości, a uczniowie poszli z koszyczkiem. Za zebrane pieniądze zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły. Nasz szkolny zespół pod kierownictwem p.A. Krywoborodenki nagrał płytę z zespołami z gminy. Z początkiem wiosny ksiądz powrócił do pracy przy boiskach .Wykonał trzy trawiaste boiska, bieżnię, skocznię w wzwyż i dal, zbił na nowo piaskownicę. Jego prace to koszt 12000zł. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za zagospodarowanie terenu wokół szkoły.W maju odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl.III i kl.IV-VI. Uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez GOK w Dobrej. W tym roku byliśmy na wycieczce w Krynicy i Starym Sączu . Było bardzo fajnie, pogoda też nam się udała. W wakacje odbył się remont w środku budynku. Wymieniono stolarkę i zrobiono ocieplenie na budynku szkoły .Jesień była piękna . W październiku zorganizowano DEN. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt ,który wręczył swoje nagrody Pani dyrektor mgr Dorocie Spyrka oraz ks. mgr Eugeniuszowi Kamionce. W Dzień Odzyskania Niepodległości już tradycyjnie poszliśmy na Mszę św. za Ojczyznę do naszego kościoła. 6 XII dzieci otrzymały prezenty od św. Mikołaja. Wzięliśmy również udział w akcji charytatywnej " I Ty możesz zostać św. Mikołajem". Następnie czwórka naszych dzieci była na spotkaniu w Stróżach i tam znów otrzymali prezenty. Przed świętami w szkole odbyło się spotkanie opłatkowe uczniów i pracowników szkoły.

2007

Podczas Dnia Seniora najmłodsze dzieci zaprezentowały swoim dziadkom program artystyczny ,który bardzo się podobał. Wspólne kolędowanie dostarczyło wiele radości wszystkim zebranym. Podczas Święta Patrona szkoły dokonano wyboru miss i mistera szkoły. Święto połączono z Walentynkami. Zabawa była udana . W marcu młodsze klasy pożegnały tradycyjnie zimę i wrzucili Marzannę do rzeki. W tym roku podczas konkursu palm nagrodzono aż dwudziestu uczestników. 26 V w szkole zorganizowano akademię z okazji Dnia Matki. Dzieci pięknie mówiły wiersze i śpiewały piosenki. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano święto sportu. W tym roku pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa, aby zwiedzić ogród botaniczny i Wawel, jednak szalejąca burza zakończyła szybko naszą wycieczkę . Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 3 IX. W październiku podczas akademii z okazji DEN klasa I złożyła ślubowanie . Już tradycyjnie w Dniu Odzyskania Niepodległości braliśmy udział we Mszy św. W naszym kościele po mszy odbył się apel poległych. W grudniu pojawił się Mikołaj i rozdał prezenty. Przed przerwą świąteczną klasa VI zorganizowała spotkanie wigilijne, a p.Urszula Pazdan przygotowała pyszny barszczyk z uszkami.

2008

Po powrocie ze świątecznej przerwy wszyscy mieli dużo pracy, gdyż zbliżał się koniec pierwszego semestru. Klasy IV-VI przygotowywały Jasełka na zabawę choinkową, a młodsze klasy występ na Dzień Seniora. Wszystko poszło sprawnie i występy bardzo się podobały. Spotkanie pokoleniowe też było bardzo udane. W czasie ferii nasi uczniowie mogli brać udział w zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Podczas Przeglądu Kolędniczego nasz zespół regionalny pod kierunkiem p.Ewy Szuster zdobył I miejsce i w czasie ferii wyjechał na występ do Jurkowa , gdzie odbywał się konkurs szopek. Podczas konkursu palm nagrodzono piętnastu uczniów . Z roku na rok palmy są coraz piękniejsze. W połowie maja odbywa się kolejny raz Gminny Konkurs Ortograficzny, który dla uczniów kl.III przygotowuje p. mgr Józefa Kordeczka , a dla klas IV- VI p. dyr. mgr Dorota Spyrka.W tym roku obchodzono Dzień Rodziców, dlatego na akademię przybyło dużo gości. Dzieci chętnie wystąpiły przed rodzicami i wręczyli małe upominki z tej okazji.Dzień Dziecka połączony był z Dniem Sportu . Paliliśmy wspólnie ognisko i piekli kiełbaski ufundowane przez Radę Rodziców. Znów wyruszyliśmy na wycieczkę do Krakowa do ZOO. Tym razem pogoda nam się udała i mile spędziliśmy czas. 20 VI nastąpił koniec roku szkolnego. Po udanych wakacjach wróciliśmy do szkoły by zdobywać nową wiedzę. Wrzesień upłynął bardzo szybko . Byliśmy na symbolicznej mogile na Zakopcu. W DEN odbyła się uroczysta akademia oraz ślubowanie klasy I . Po ślubowaniu wszyscy uczniowie z klasy I byli pasowani byli na uczniów naszej szkoły i otrzymali pamiątkowe dyplomy. 11 XI zebraliśmy się przy szkole i ze sztandarem poszliśmy na Mszę św. do naszego kościoła. Swoją obecnością i sztandarem uroczystość uświetnili nasi strażacy z OSP w Stróży. Pod koniec listopada bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej , którą przygotowała po raz kolejny opiekunka Samorządu Uczniowskiego p.mgr Józefa Kordeczka.W grudniu odwiedził nas św. Mikołaj i każdy otrzymał prezent , z którego był zadowolony.Przed świętami klasa VI przygotowała wigilię szkolną wraz z wychowawczynią.

2009

Jak co roku w styczniu zorganizowano zabawę choinkowa na, której uczniowie klasy IV-V przygotowali Jasełka pod kierunkiem swojej wychowawczyni.Dzień Seniora przygotowały klasy młodsze pod kierunkiem nauczycieli uczących w tych klasach. W styczniu w naszej szkole prowadzona była wizytacja z ramienia Kuratorium Oświaty. Szkołę wizytował st. wiz. mgr Józef Wojas. W szkole odbyło się spotkanie z rodzicami, uczniami i Gronem Pedagogicznym. Poruszano tematykę współczesnej oświaty oraz problemów szkoły. Pan wizytator przyglądał się pracy naszej szkoły, a swoje spostrzeżenia zawarł w raporcie ,który przedstawił Radzie Pedagogicznej i przedstawicielom organu prowadzącego. W kwietniu uczniowie klasy VI pisali sprawdzian , z którego wyszli zadowoleni. W maju zorganizowaliśmy Dzień Matki . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z okazji Dnia Dziecka w szkole było dużo konkursów i rozgrywki międzyklasowe. 19 VI był już koniec roku szkolnego i wszyscy rozpoczęli wakacje. Początek nowego roku nie przyniósł wielkich zmian. W DEN odbyła się akademia z udziałem rodziców. Natomiast w dniu 11 XI wzięliśmy udział w gminnych obchodach święta na Przełęczy Rydza Śmigłego w Chyszówkach. Pod koniec miesiąca była zabawa andrzejkowa przygotowana przez SU pod kierunkiem opiekuna. Grudzień to miesiąc wprowadzający nas w okres świąteczny . W szkole odbyło się spotkanie z Mikołajem oraz wigilijne spotkanie.

2010

W związku z pierwszym terminem ferii szkolnych zaraz po Nowym Roku trzeba było zakasać rękawy, bo nadszedł czas podsumowania I semestru. Przygotowano również wcześniej zabawę choinkową i Dzień Seniora. Okolicznościowe upominki wykonała p. mgr Anna Wikar. Uczniowie klas starszych pod kierunkiem p. mgr Wioletty Nowak przygotowali Jasełka ,które zaprezentowali na remizie dla całej społeczności lokalnej. Dalej nasi uczniowie brali udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę, gminę , powiat, Kuratorium Oświaty, ogólnopolskim konkursie języka angielskiego. W tym roku pojechaliśmy na wycieczkę do Wieliczki. Zwiedzaliśmy kopalnię soli. Było bardzo fajnie. W czasie wakacji prowadzone były różne remonty w szkole, ponieważ zbliżała się uroczystość 100- lecia szkoły. Ostatecznie termin został ustalony na DEN . Wszyscy włączyli się w przygotowania. Uroczystość była bardzo udana. Pogoda nam dopisała. Swoją obecnością zaszczycili nas: mgr Teresa Szczurowska- wiz. Kuratorium Oświaty, Jan Puchała -starosta powiatu limanowskiego, dr Tomasz Krupiński - przewodniczący rady powiatu, radni i sołtysi z naszej gminy Dobrej, Panie z ZOSiP . Byli też nauczyciele emeryci Pani Bronisława Sieja- długoletnia dyrektor szkoły, p.Maria Rosiek, p.Władysława Leśniak, p.Maria Karabin, p.Alicja Spędzia, p.Janina Deluga, p.Katarzyna Bukowiec. Przybyli księża nasi rodacy dr Tadeusz Skwarczek, ks. Piotr Sieja, dyr Banku Spółdzielczego z Dobrej , dyrektorzy i nauczyciele z całej gminy, oraz wielu absolwentów naszej szkoły, mieszkańcy i uczniowie. Przy organizacji uroczystości wspierał nas Wójt Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn. Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy w naszym kościele na Mszy św. za Ojczyznę. Jak co roku mieliśmy zabawę andrzejkową, spotkanie z Mikołajem i wigilię.

2011

Pod koniec stycznia odbyła się zabawa choinkowa oraz Dzień Seniora. Upominki po raz kolejny wykonała p. mgr Anna Wikar z pomocą p. Ewy Szuster. Uczniowie klas starszych przygotowali Jasełka pod kierunkiem p. mgr Bogumiły Śmiałek , a młodsze dzieci program dla Dziadków pod kierunkiem p.Ewy Szuster . Jak co roku klasa VI pisała sprawdzian w kwietniu. Maj to miesiąc w którym w naszej szkole organizowany jest kolejny raz Gminny Konkurs Ortograficzny. Przygotowują go p. mgr Józefa Kordeczka i p. dyr. mgr Dorota Spyrka . Nagrody funduje GOK w Dobrej. Klasy młodsze zorganizowały Dzień Matki pod kierunkiem p.Ewy Szuster, a laurki przygotowała p. mgr Anna Wikar . Czerwiec to czas kiedy co roku jedziemy całą szkołą na wycieczkę. Pojechaliśmy do Zakopanego. Maluchy były jeszcze w Rabkolandzie. W dniu 22 VI uczniowie otrzymali świadectwa i rozpoczęły się wakacje. 1 IX uroczystą Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Później było spotkanie w szkole. Uczniowie klasy I złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Całą szkołą pod koniec września udaliśmy się na wycieczkę na Zakopiec na symboliczną mogiłę partyzantów .Tam modliliśmy się za poległych w czasie II wojny światowej, złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz. Bawiliśmy się wyśmienicie na zabawie andrzejkowej. Samorządy klasowe przygotowały wróżby i konkursy. W miłej atmosferze przebiegło spotkanie ze św. Mikołajem. Nasi uczniowie byli na spotkaniu w Stróżach ze św. Mikołajem. Przed przerwą świąteczną odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane przez p. mgr Wiolettę Nowak.

2012

Tradycyjne spotkanie trzech pokoleń poprzedziła zabawa choinkowa na której mogliśmy zobaczyć Jasełka przygotowane przez p. mgr Wiolettę Nowak. Dzień Seniora przygotowała p. mgr Ewa Szuster. Upominki dla Seniorów wykonały p. mgr A.Wikar i p. mgr J.Kordeczka. W okresie ferii nasi uczniowie mogli uczyć się jazdy na nartach na stokach Śnieżnicy. Natomiast od kwietnia uczniowie klas młodszych mogli uczyć się pływać w ramach programu z Urzędu Marszałkowskiego. Również uczniowie klas młodszych od lutego do czerwca mogli brać udział w programie ze środków unijnych " Rozwijam swoje zainteresowania i eliminuję trudności" . Dzięki temu programowi szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych. Ciekawe zajęcia prowadziły p.mgr Ewa Szuster i p.mgr Józefa Kordeczka. W maju odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl.III i klas starszych z całej Gminy. Z okazji Dnia Matki przygotowano akademię pod kierunkiem p. mgr Józefy Kordeczki. Okazjonalne upominki po raz kolejny przygotowały p. mgr Anna Wikar i p. mgr Ewa Szuster. W Dzień Dziecka bawiliśmy się na naszych boiskach rozgrywając różne konkursy. Na koniec były gorące kiełbaski od Rady Rodziców. Rok ciągnął się, gdyż świadectwa rozdano dopiero 29 czerwca. Początek roku nie przyniósł wielkich zmian. Zmniejszyła się liczba dzieci w szkole. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego klasa I złożyła ślubowanie . W tym dniu pamiętaliśmy o 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej. DEN był obchodzony w ZPO w Dobrej. Zebrali się wszyscy nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Dobra. Dyrektorzy, oraz Wójt wręczali swoje nagrody. Następnie był występ dzieci i poczęstunek. Takie wspólne spotkania będą miały miejsce już co roku. W naszej szkole od kilku lat zbieramy nakrętki dla dzieci na wózki inwalidzkie. W tym roku o pomoc zwróciła się Akcja Charytatywna z Limanowej. Zebraliśmy już dwa worki. Braliśmy udział też w kolejnej edycji akcji charytatywnej pod hasłem ,,I ty możesz zostać św. Mikołajem ''. Pięciu uczniów z naszej szkoły pojechało do Stróż na spotkanie ze św. Mikołajem. Również w szkole przygotowaliśmy paczki mikołajkowe. W nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas program szkolnej wigilii przygotowany przez p. mgr Bogumiłę Śmiałek.

2013

Niedługo po przerwie świątecznej odbywa się zabawa choinkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna i przy współudziale rodziców. Zabawę uświetnili uczniowie Jasełkami , które przygotowała p. mgr Wioletta Nowak. W niedzielne wczesne popołudnie spotkaliśmy się z Seniorami naszej miejscowości z okazji ich święta. Program artystyczny przygotowała p. mgr Ewa Szuster i upominki dla naszych gości - p. mgr Anna Wikar. Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd , szczególnie tych starodawnych, które pamiętali wyśmienicie nasi dziadkowie. Na początku lutego p. mgr Ewa Szuster zorganizowała w szkole przegląd kolędniczy dla klas młodszych i starszych. Do komisji został powołany p. Jacek Smaga, kierownik zespołu regionalnego ,,Limanowianie" , oraz ks. mgr E. Kamionka i p. dyr. mgr D.Spyrka. Ponadto ksiądz proboszcz ufundował puchary. Na zakończenie karnawału Samorząd Uczniowski z opiekunem zorganizował Walentynki i Święto Szkoły. W kwietniu w szkole odbyła się akcja pod kierunkiem p. mgr Bogumiły Śmiałek promująca zdrowy styl życia pod hasłem ,,Awantura o zdrowie" na którą złożyły się konkursy z wiedzy o zdrowym odżywianiu, fragment lekcji gimnastyki korekcyjnej, oraz przygotowane przez poszczególne klasy tematyczne stragany. W maju montaż słowno-muzyczny na uroczystość 3-go Maja z uczniami kl.IV-VI przygotowała p. mgr Katarzyna Tabor. Po połowie maja jest kolejny Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem ,,Mistrz Ortografii", którego głównym sponsorem jest nasza szkoła. Po konkursie za kilka dni odbywa się Dzień Matki . Uroczystą akademię dla Mam z okazji ich święta przygotowuje p. mgr Józefa Kordeczka, a laurki p. mgr Anna Wikar i p. mgr Ewa Szuster. W czerwcu obchodzimy Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu. Uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych. Pod koniec roku szkolnego udajemy się całą szkołą na wycieczkę do krakowskiego ZOO i płyniemy statkiem po Wisle. Z niego oglądamy panoramę prastarego Wawelu. Pogoda nam sprzyja i dobre nastroje też. Rok szkolny kończymy 28 VI. Uroczyste pożegnanie przygotowują absolwenci naszej szkoły pod kierunkiem p. mgr Wioletty Nowak. Na tej uroczystości obecni są również rodzice. Po otrzymaniu Swiadectw udajemy się na zasłużony odpoczynek. 2 VI rozpoczynamy kolejny rok nauki. Do szkoły przychodzą nowi pięcioletni uczniowie . Rotę ślubowania składają pierwszaki i są pasowani na uczniów szkoły. Potem jest krótkie spotkanie z wychowawcami. Nadal uczniowie są angażowani do zbierania zakrętek na rehabilitację dla podopiecznego z pobliskiej Porąbki, oraz do ogólnopolskiej zbiórki zużytych telefonów, którą organizuje Fundacja ,,Nasza Ziemia"