Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży 
34-625 Skrzydlna

tel.: 18 333 15 45                          e-mail: dyrstroza@wp.pl