Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróży

mgr Dorota Spyrka