Urzędy, instytucje, szkoły i organizacje
www.skrzydlna.iap.pl - Oficjalna strona ZPO w Skrzydlnej
www.rodzina.org.pl - Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II
www.mos.limanowa.pl - Strona Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w Limanowej
www.eduseek.interklasa.pl - Portal edukacyjny - scenariusze lekcji, materiały, publikacje i opracowania
www.powiat.limanowa.pl - Powiat Limanowa
www.dobra.iap.pl - Oficjalna strona gminy Dobra
www.osptymbark.ksu.pl - Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pozarnej w Tymbarku
www.skrzydlna.tarnow.opoka.org.pl - PARAFIA SKRZYDLNA PW. ŚW. BISKUPA MIKOŁAJA
www.men.waw.pl.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
www.kuratorium.krakow.pl - Kuratorium Oświaty w Krakowie
www.oke.krakow.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.zstymbark.republika.pl - Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Portale edukacyjne
www.szkola.net - Portal Edukacyjny Szkoła.net pozwala na pełną interaktywność uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników wszystkich polskich szkół; to centrum, w którym w najnowocześniejszy sposób łączymy naukę z rozrywką
www.profesor.pl - Profesor.pl to popularny serwis edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, uczniów i wszystkich uczących się
http://bhp.zce.szczecin.pl - Bezpieczeństwo w szkole
www.kiss.pl - Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły
www.edu.com.pl - Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej
www.eduforum.pl - Portal edukacyjny "eduForum"
www.nauka.pl - Kursy on - line
www.oswiata.org.pl - Portal oświata to trzynaście serwisów tematycznych ściśle dotyczących oświaty
www.gazeta.pl - Gazeta młodzieżowa
ecdl.idn.org.pl - Europejskie Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Internet, zagrożenia i uzależnienia
www.winter.pl/uzaleznienie.html - Internet i społeczeństwo
www.vagla.eu.org - Internet a prawo
 

Origami

www.zetosa.com.pl/~burczyk/origami - Strona origami Krystyny Burczyk
www.origami.com - Ciekawe diagramy, galerie
www.paperfolding.com - Origami
www.origami.friko.pl - Origami modułowe
www.geocities.com/origami_dorota/polish.html - Polskie Centrum Origami
www.origami-usa.org - Origami USA
www.origami-club.com - Ciekawe diagramy, animacje - możliwość uczenia się online
www.origami.art.pl - Strona Origami - Papierowe Fantazje
www.tammyyee.com/origami.html - Kolorowe origami dla najmłodzszych